Forandring fryder.

 

                                                

Som sikkert mange er kjent med så skjer det ting på klubbhuset om dagen. Etter at barnehagen har flyttet ut så er det nå igangsatt oppussing og oppgradering av lokalene i 2.etg. I fjor høst var det en vannlekkasje som gjorde store skader og det ble en forsikringssak. Skadene er i ferd med å bli rettet opp av forsikringsselskapets firma.

Styret har bestemt at lokalene i 2. etasje skal rustes opp og settes i stand til et klubb- og møtelokale. Første steg på veien er maling av taket og en ivrig gjeng har holdt på flere kvelder.

Spennende ting er på gang og man vil se store forandringer i forhold til det lokalet slik det var under barnehagens tid. 

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Hovedsponsorer