Daglig leder Espen Edvardsen i EDMedia ser frem til et samarbeid med Nordre Sande Idrettslag om utvikling av klubbens nettside og ser muligheter for utvikling av nye elektroniske løsninger som vil kunne modernisere og forenkle klubb- og foreningsdrift generelt. Edvardsen ser for seg at det er et marked for den løsningen som her blir utviklet og som kan benyttes av andre lag og foreninger - ikke bare innenfor idrett. 

EDMedia, som blant annet er selskapet bak Sandeportalen.no, blir en av klubbens tre hovedsamarbeidspartnere og vil bli synlige på flere områder i klubbmiljøet fremover.
Er det flere spørsmål vedr. dette så kan dere ta kontakt med:
Daglig leder Espen Edvardsen EDMedia , tlf. 91148993
Leder Per Bøhlum i Nordre Sande Idrettslag tlf. 90203621

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Hovedsponsorer