Referat fra styremøte Bandy 051216
Tilstede: Karl Einar, Jan Helge, Lars, Ingvild, Monica, Linda og Lillian
1. Økonomi:
44.000 kr på konto.
Ikke fått faktura fra Trollhettaturen, fra Mjøndalen.
Mangler noen innbetalinger for julekalendersalget.
Kjøpt 2 draktsett.
Fikk inn ca. kr. 2.700,- ved salg på åpningen på Konnerud

2. Erfaring med Konnerudbanen:
Miniguttelaget, Supergirls og herrelaget er godt fornøyd.
Guttespillerne har ikke fått tilgang til trening på egen hjemmebane/Konnerudbanen, da tidene kolliderer med tildelt treningstid på Vassenga.

3. Bandyskole:
Oppstart etter nyttår
40 drakter i gult og blått er bestilt.
Prisen settes til kr. 200,- inkl. drakt.

4. Kretsturnering 15. jan for jenter.
Kioskansvarlige tar ansvar.
Må ha en som griller
Må skaffe telt
Iskjører
Speaker
Pokaler
Søke støtte fra kretsen

5. Disco on ice:
Settes opp fredag 3. Februar. Gir beskjed til skigruppen I tilfelle de ønsker å ha aktiviteter da de også.

6. Utstyrsbehov/innspill til hovedstyret:
2 x 7er mål
Nytt kjøkken i bandybrakka
Ønske om å ta vare på det utstyret og banene vi har fremfor å lage nye.

7. Forslag treningstider Klevjerhagen:
Tirsdager kl. 1730 minste guttelaget og Supergirls
Tirsdager kl. 2000 herrelaget trening/kamper
Torsdag kl. 1800 Supergirls
Torsdag kl. 2000 Herrelaget og Damelaget
Søndag kl. 1600 herrelaget
(avklarende møte 211216)

8. Evt.
Kiosk:
Har fått 2 kioskansvarlige; Monica og Linda
Ønsker at det kjøpes toastjern.
Laglederne sender inn hjemmekampene til Monica og Linda, så de får satt opp kioskvaktliste
Nøkkelvaktene på hjemmekampene er lagleder for laget som har hjemmekamp.
Må høre med fotballgruppen ang. Vipps.

Underkategorier

Is banen

 

Skøyte banen er åpen på grusbanen, vi vanner på kunstgress banen

Velkommen til ny sesong.

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Sponsorer Bandy

Hovedsponsorer