Referat, årsmøte i bandygruppa

Sted: Bandybrakka, Klevjerhagen

Tid: 16. mars 2017

9 tilstedeværende: Karl Einar Haslestad, Jan Helge Høybø, Ingvild Holmgreen, Lars Pedersen, Monica Høydahl, Linda Kvisle Appenzeller, Jan-Thore Riseng, Tore Hansen og Lillian Riseng.

1. Åpning

Leder Karl Einar Haslestad ønsket velkommen til årsmøte i bandygruppa.

2. Konstituering

Karl Einar Haslestad ble valgt til møteleder, Lillian Karlstad Riseng ble valgt til referent.

3. Beretninger

Styrets sesongberetning, samt beretninger for herrelaget NS/MIF 2, damelaget, supergirls og knøttenelaget ble lest opp.

4. Regnskap

Regnskap for 2016 ble gjennomgått. Året endte med et underskudd på kr. 107 845,-.
Regnskapet ble godkjent.

5. Aktivitetskontingenten

Det ble vedtatt å øke aktivitetskontingenten til følgende:
Herrelag: 2000,- kr
Damelaget: 1500,- kr
Yngre lag: 800,- kr

6. Budsjett

Budsjett for 2017 er satt opp. Det må settes fokus på å få inn midler til gruppen, for å få regnskapet i 0,-. I 2016 ble det brukt en del penger uten at det var stor innsats på å få inn penger. Dette må endres neste sesong..
Budsjettet er godkjent.
7. Valg

Lillian går ut av styret, Øystein Pettersen ønskes velkommen inn som ny sekretær.

Det nye styret består fra i dag av:
Leder: Karl Einar Haslestad
Nest leder: Jan Helge Høybø
Sekretær: Øystein Pettersen
Kasserer: Ingvild Holmgreen
Kioskansvarlige: Linda K Appenzeller og Monica Høydahl
Styremedlem: Lars Pedersen
Styremedlem: John Martin Kind
Vara styremedlem: Roger Høydahl
Vara styremedlem: Jan-Thore Riseng

8. Åpen post

Det er nok en fordel å sette inn litt innsats på å bevistgjøre både spillere og foreldre i forhold til hva som kreves for å drive bandygruppen, så ikke for få blir sittende med for mye arbeid. Dette både i forhold til drifting av anlegg, kiosk, ved arbeid før/etter kamper etc.

Det må tas avklaringsmøter med både Mjøndalen og Konnerud.
Mjøndalen i forhold til deres forventinger til hva Nordre kan stille opp med av treningstider. Konnerud for evaluering av sesongen, med samarbeid på den nye kunstisen, og planlegging av neste sesong.

Sande, 16. mars 2017.

Lillian Karlstad Riseng

Underkategorier

Is banen

 

Skøyte banen er stengt og vi takker for en fin sesong

Velkommen til fotball sesong på kunstgress.

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Sponsorer Bandy

Hovedsponsorer