NYTT HÅP FOR KUNSTIS

Bandygruppa har jobbet lenge sammen med bandygruppa til Konnerud IL for å etablere en interkommunal kunstisbane på Konnerud. Det betyr en bane som Drammen kommune og Sande kommune bygger i sammen. Ved fjorårets budsjettbehandling i Drammen bystyre ble det ikke bevilget penger til dette, men gledelig nok har de tre største partiene i Drammen (H, FrP og Ap) nå bekreftet at de vil foreslå oppstart på Konnerud i 2015. Det betyr at Sande kommune må behandle saken i et kommunestyre rett over nyttår. Både hovedstyret i Nordre Sande og Idrettsrådet har uttalt at de støtter prosjektet.
Ved at det bygges som et interkommunalt anlegg økes spillemidlene betydelig, og anlegget vil få prioritet etter reglene fra kulturdepartementet. Det vil ikke influere på spillemiddelutbetalinger i Sande, da anlegget vil ligge i Drammen.
Slik vi har skissert opp en foreløpig avtale med Konnerud er at Nordre Sande får tilgang til banen ca 30 prosent av tiden før vi får etablert egen is. Da flytter vi selvsagt all aktivitet til Klevjerhagen hvor vi hører hjemme.
Kjell Arne Hermansen i Konnerud Bandy håper at vi allerede til høsten kan skli rundt på en blank flate på Konnerud.

Karl Einar

 

                

Underkategorier

Is banen

 

Skøyte banen er åpen og vi gleder oss til en fin sesong.

Her blir det mye morro.

 

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Sponsorer Bandy

Hovedsponsorer