Protokoll – Årsmøte Bandygruppa 2018
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Plass for alle! http://www.nordresande.no/bandy 1
Sted: Brakka
Dato: 13 mars 2018
Tid: 19:00
Deltagere fra styre mm.
Karl Einar, Jan Helge, Lars, Ingvild, Øystein, Jon Martin
Andre Deltagere
Anneche Enerhaugen

Innholdsfortegnelse
Agenda ..................................... 2
Åpning....................................... 2
Konstituering .............................2
Berettninger. ............................ 2
- Styrets berettning................... 2
- Senior laget ............................2
- Gutt 2007 ................................2
- Gutt 2009 ............................... 2
- Supergirls ...............................2
Vedtak .......................................2
Regnskap ................................. 2
Vedtak .......................................2
Budsjett.......................................2
Vedtak ............................................3
Innkomne forslag ............................3
Forslag 1: ........................................3
Forslag 2: ........................................3
Forslag 3: ........................................3
Styrets behandling og instilling....... 3
Forslag 1 & 2 ...................................3
Vedtak ..............................................3
Forslag 3 ..........................................3
Vedtak ..............................................4
Valg ..................................................4
Vedtak ............................................. 4
Avsluttning ........................................4

Protokoll – Årsmøte Bandygruppa 2018
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Plass for alle! http://www.nordresande.no/bandy 2

Agenda
1. Åpning 
2. Konstituering.
3. Beretninger.
4. Regnskap.
5. Budsjett.
6. Innkomne forslag. 
7. Valg.
8. Avslutning.

Åpning

Møte åpnes av Leder KEH.
Konstituering
KEH utnevnes enstemmig til møteleder ØP ble valgt som møte referent

Berettninger.
Innkommende berettninger leses opp I plenum I følgende rekkefølge: Berettningene er vedlagt.
- Styrets berettning
- Senior laget
- Gutt 2007
- Gutt 2009
- Supergirls

Vedtak
Berettningene tast til orientering

Regnskap
Regnskapet gjennomgås av regnskapsfører\kasserer Ingvild Holmgreen (se vedlegg)
Vedtak
Årsmøte Godkjenner regnskapet.

Budsjett
Budsjettet gjennomgås av Kasserer I.H. samt leder KEH (se vedlegg)
Protokoll – Årsmøte Bandygruppa 2018
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Plass for alle! http://www.nordresande.no/bandy 3
Vedtak
Årsmøtet godkjenner budsjettet som styrende for Nordre Sande Bandys virksomhet 2018.

Innkomne forslag
Forslag 1:
Nordre Sande Bandy oppretter en gruppe (1-2 personer) som ivaretar fotografering/filming av 2007/2009 lagene og legger disse ut på intern facebookside. Bildene kan også deles via google photo med de som ønsker.

Forslag 2:
Nordre Sande Bandy oppretter en Facebookside der alle bandyspillere og bandyinteresserte inviteres inn. Gruppen bør være lukket med hensyn til barna. Lukket betyr at gruppens navn synes utad, men at alle forespørsler må godkjennes. All aktivitet, bilder etc. synes ikke offisielt, kun for medlemmer av gruppen. Formålet er å vise aktivitet i bandymiljøet utad til medlemmer av gruppen (også herrelaget, der feks noen ikke hadde fått med Disco on Ice). Målgruppen er spillerne selv, familie, venner og siden kan eksponeres mot våre sponsorer, rekruttere flere spillere og tiltrekke seg talentjegere:)
Forslag 3:
Det legges allerede nå et program for videre aktiviteter for 2007 og 2009 lagene for resten av 2018, og inn i neste sesong 2018/2019. Dette inkluderer feks. innebandytreninger, fellesturer til bandykamper (i Norge/Sverige), andre sosiale eventer samt kick-off, tilsvarende som i Kongsberg i oktober, som var veldig bra for lagånden. Gjerne også inkludere alle lagene fra Nordre Sande på Kick-Off.
Styrets behandling og instilling

Forslag 1 & 2
Styret er enig i at arbeidet med synlighet av virksomheten bør bli bedre. Arbeid med synlighet på facebook og andre sosiale media er en viktig del av dette arbeidet.
Forslag til vedtak:
Intensjonen i forslaget støttes. Det ideelle hadde vært å få noen som hadde dette som sin hovedoppgave. Det nye styret får i oppgave å konkretisere dette på sitt første styremøte etter årsmøtet herunder å finne personer som også kan det tekniske rundt disse mediene.
Vedtak
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag 3
Når det gjelder forberedelse til neste sesong så er dette noe styret arbeider med hele forsesongen. Det å komme så tidlig som mulig på is er prioritert. Tiden i ishallene er begrenset, og fordeles etter søknad i august. Leie av tid i ishaller er kostbart, og vi er avhengig av å utnytte tiden best mulig. Erfaringsmessig har de fleste av de yngste spillerne annen aktivitet i alle fall fram til høstferien

Protokoll – Årsmøte Bandygruppa 2018
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Plass for alle! http://www.nordresande.no/bandy 4
Forslag til vedtak:
Lagene velger selv hvilke fellesaktiviteter/treninger de vil delta på utenfor trening i ishaller. Styret vil bemerke at det er viktig at slike aktiviteter ikke blir for kostbare for den enkelte slik at noen faller utenfor på grunn av økonomi.
Vedtak
Årsmøtet slutter seg til styrets bemerkninger.

Valg
Følgende forslag til styre ble presentert:
- Leder: Karl Einar Haslestad - N. Leder: Jan Helge Høybø - Sekretær: Øystein Pettersen - Kasserer: Ingvild Holmgreen - Styremedlem: Monica Høydahl - Styremedlem: Lars Pedersen - Styremedlem: Linda Kvisle Appenzeller - Styremedlem: John Martin Kind - Vara til styret: Reidar Haugo
Vedtak
• Alle valg ble enstemmig vedtatt.
• Varamedlem møter fast i styret.
• Laglederne inviteres til styremøtene

Avsluttning
Møte avsluttes uten innvendinger.

Underkategorier

Is banen

 

Skøyte banen er stengt og vi takker for en fin sesong

Velkommen til fotball sesong på kunstgress.

Skribent innlogging

grasrotandelen logo2

Sponsorer Bandy

Hovedsponsorer